آداب معاشرت در خانواده

رعایت آداب معاشرت در یک خانواده یا فامیل ، سبب می گردد تا اعضای آن در محیطی که زنده گی می کنند ، به صفت افراد خوش معاشرت و با نزاکت معرفی شوند .

صحبت با لحن آرام بین اعضای فامیل ، توجه به نظم و نظافت در خانه ، رعایت بهداشت یا حفظ الصحه توسط هرعضو ، به معنای احترام نسبت به دیگر اعضای فامیل است.

اگر یکی از اعضای فامیل در نظافت خود بی توجه باشد ، به معنای بی توجهی و بی اعتنایی او نسبت به همه اعضای خانواده است . والدین مسوولیت بس بزرگ را در خانواده بدوش دارند . اگر در کارهای شان بی نظمی و بی سروسامانی دیده شود ، از حیثیت و اعتبار آنان در برابر فرزندان شان کاسته می شود. والدین بی نظم و بی تفاوت نسبت بخود ، مورد احترام فرزندان قرار نمیگیرند.

ترجمه و تالیف: دکتر فرید طهماس


انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.