اسمانی…..از آسمان به شعر من
شبی نـــزول میکند
و شعر من به آسمان
یقین سعود میکند
 که بوده ای که شعر من
ز بــوی تو شکفته شد
به پیش این جمال تو
غـــزل سجود میکند.

           ترانه های سوخته.مرتضی قاسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.