مرا دعوت نما امشب….مرا دعوت نما امشب
به یک فنجان پر از واژه
به یک فنجان پر از احساس
به طمع ناب یک گیلاس
مرا دعوت نما امشب

به یک فنجانِ دلگرمی
به یک فنجانِ آرامش
تو را امشب کنم خواهش
مرا دعوت نما امشب
به یک شعر پر از معنی...
      مرتضی قاسمی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.