گفتی بیا…..گفتی بیا،گفتم کجا؟
گفتی به سوی نا کجا
گفتم بگو ای ناخدا
آیم به سویت تا کجا؟
گفتی به من با خنده ای
با من بیا تا هر کجا
من آمدم با پای خود
دیگر نپرسیدم کجا
رفتی و من هم آمدم
حتی نگفتم من!چرا؟
من آمدم دنبال تو
تا انتهای انتها
شادم که بردی آخرش
من را تو  تا پیش خدا...

مرتضی قاسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.