>>آکادمی حرفه ای کیوکوشین کاراته ستارگان در گلمکان


آکادومی کیوکوشین کاراته ستارگان هنر جو می پذیرد

روزهای زوج ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان:خیابان ولیعصر(عج)۴_ درب اخر سالن ورزشی بسیج

"روابط عمومی حوزه  سلمان فارسی گلمکان"

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.